8/7/09

PRESENTACIÓ DEL PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DEL VALLÈS ORIENTAL
• El Pla de desenvolupament turístic s’estructura en 9 programes que engloben un total de 150 accions a desenvolupar fins l’any 2012.

• Un dels objectius principals del Pla de desenvolupament és diferenciar el territori donant-li entitat pròpia a través de la creació de nous productes.
Programa produït per: Canal Català Vallès OrientalPrograma produït per l'Institut Municipal de la Comunicació de Granollers


El president del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, el senyor Jordi Pousa, juntament amb el comissionat de turisme de la Diputació de Barcelona, el senyor Francesc Vila i el president de l’empresa consultora ALS, el senyor Ángel Díaz, han presentat, aquest dimarts dia 7 de juliol en el Museu de Granollers, el Pla de desenvolupament turístic del Vallès Oriental.

Per a l’elaboració del Pla s’han dut a terme una seguit d’entrevistes a diferents representants de diversos nivells, àmbits i activitats relacionades amb el turisme de la comarca. Aquests han considerat que els reptes de la comarca com a destinació turística han de ser la generació de nous productes i activitats, entorn als diferents atractius i recursos turístics, i la protecció del paisatge territorial. Tanmateix, les prioritats del Pla es centren en el model de desenvolupament turístic i la posada en valor dels recursos ja existents.

Per dur a terme els reptes establerts s’han definit deu objectius estratègics, entre els que trobem la creació d’un nou model de desenvolupament turístic sostenible, estendre la presència del Consorci de Turisme a tot el territori, promoure la incorporació de tots els municipis sota el seu paraigües i la millora de la qualitat turística. També s’han determinat onze objectius específics, entre els quals hi ha l’increment del nombre de turistes i pernoctacions, reduir l’estacionalitat, fomentar la coordinació públic – públic i públic – privat o incrementar la consciència social pel què fa a la importància del turisme.

Aquestes estratègies estructuren nou programes de treball diferents que engloben 150 accions a desenvolupar en els propers quatre anys. Algunes de les accions són la incorporació de criteris de sostenibilitat en el desenvolupament turístic; la creació d’una carta del paisatge; la identificació i la posada en valor de les diferents microdestinacions; el foment dels diferents recursos dels que disposa la comarca; la potenciació del turisme de reunions; la creació d’un producte entorn els recursos de golf existents; l’atracció d’inversió i de noves empreses turístiques; la continuació de la tasca de millora de la qualitat turística a través del segell de qualitat SICTED; la recerca de sinergies entre diferents consorcis i comarques; i la potenciació de la formació continuada per tal de millorar la professionalitat del sector, entre d’altres.· Una comarca àmplia i diversificada

El Consorci de Turisme del Vallès Oriental conjuntament amb la Diputació de Barcelona volen potenciar i diferenciar l’activitat turística de la comarca. Aquesta disposa d’una oferta rica i variada de recursos tangibles i d’altres intangibles que trobem ben a prop de Barcelona. Alhora gaudeix d’una situació privilegiada, ja que està estratègicament ben comunicada a través de dues vies de comunicació principals la C17 i l’AP7, dues línies ferroviàries Barcelona – Portbou i Barcelona – Puigcerdà, i d’empreses de serveis d’autobusos de línia.

Són molts els recursos naturals, com el Parc Natural del Montseny declarat reserva de la Biosfera; culturals, com la Ruta del Modernisme; patrimonials; com les diferents esglésies romàniques; gastronòmics, com les dues denominacions d’origen, la de la mongeta del ganxet i la del vi d’ Alella; o termals amb dues viles termals de gran rellevància a nivell internacional com són Caldes de Montbui i la Garriga que fan d’aquesta comarca, tradicionalment comercial, una petita joia turística. A més a més, compta amb dos gran pols d’atracció mundial, per un costat el Circuit de Catalunya i per l’altre, la Roca VillagePer a més informació: www.turismevalles.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada