2/4/13

LA FORMALITZACIÓ DE COMPROMISOS I LA CONCRECIÓ D’UN PLA DE TREBALL ASSEGUREN EL DESENVOLUPAMENT D’UNA ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE AL MONTSENY

Nota de premsa - CETS

Administracions amb competències turístiques i de conservació del territori, representants d’empreses del sector i agents del territori es reuneixen de nou per a concretar les actuacions a desenvolupar aquest 2013 en el marc de Carta Europea de Turisme Sostenible.


La comarca del Vallès Oriental és la que més municipis i més espai dins el territori del parc aporta.


El desembre de 2009 es donava el tret de sortida al procés participatiu i de treball que duria el Montseny a obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una distinció que atorga la Federació Europarc a aquells territoris que, entorn un espai protegit, treballen vers un model turístic on la qualitat de vida de la població local, l’impuls del turisme a la zona i la conservació del territori en són els eixos vertebradors.


Actualment, 107 espais protegits de tot Europa gaudeixen d’aquesta acreditació. A Catalunya són quatre el parcs naturals acreditats: Zona Volcànica de la Garrotxa, Delta de l’Ebre, Sant Llorenç del Munt i l’Obac i Montseny.

Superada satisfactòriament l’auditoria realitzada per Europarc, des de finals del 2011 les entitats participants en el Programa d’Actuacions han mantingut la seva vinculació amb el projecte de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Montseny, desenvolupant aquelles accions de les quals n’eren partícips. La seva execució s’ha dut a terme amb un ritme que s’ha anat adequant a la pròpia dinàmica dels organismes i entitats que l’han de dur a terme. La desaparició o remodelació d’entitats, els canvis de responsables o les reduccions pressupostàries, així com la redifinició o concreció d’algunes de les accions previstes han marcat el calendari de treball en aquest any i mig de vida del projecte.

Conscients de la importància de la cooperació i del diàleg entre els agents encarregats de la gestió del territori i el sector turístic, totes les entitats implicades en la CETS al Montseny es van reunir la primera quinzena de març per tal de concretar llurs compromisos per aquest 2013. Així, amb la assistència totes les entitats i persones convocades, el territori es beneficiarà d’un diàleg i una coordinació real entre sector públic i privat, fet que dotarà de major eficàcia les decisions en matèria turisme sostenible que es duguin a terme al Montseny.

En paraules de la Secretaria Tècnica: “Veient el quòrum de la reunió de treball així com les resolucions aprovades per ajuntaments i entitats de promoció turística i conservació del territori que manifesten el seu compromís de treball amb la CETS, sembla que aquest territori s’està constituint com a laboratori de bones pràctiques en matèria de turisme sostenible tant pel que fa als seus continguts com respecte l’optimització del treball de les diferents entitats. Aquesta dinàmica ha de facilitar l’acord entre les entitats per l’execució de les seves accions minimitzant el solapament de tasques i projectes.”

Més informació a:
Sobre la Carta Europea de Turisme Sostenible: http://www.european-charter.org/home/
Sobre la Carta Europea de Turisme Sostenible al Montseny:
http://www.diba.cat/parcsn/parcs/plana.asp?parc=3&m=32&s=1296

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada